bekijk vestigingen

Bloedonderzoek paard/pony/ezel

Bloedonderzoek

In ons eigen laboratorium hebben wij de mogelijkheid uitgebreid bloedonderzoek uit te voeren. Dat heeft onder andere als voordeel dat u dezelfde dag nog een uitslag hebt van het onderzoek.

Een bloedonderzoek kan erg waardevol zijn ter ondersteuning van (het wel/niet inzetten van) een behandeling. Bij paarden met koliek kan inzicht verkregen worden in de ernst en dus of een eventuele operatie geïndiceerd is, ontstekingswaarden kunnen gemeten worden indien niet zeker is of daar sprake van is, en bij infuustherapiën kan gerichte ondersteuning geboden worden door het meten van de mineralen.

De mogelijkheden van bloedonderzoek bij ons laboratorium kan onder andere inzicht bieden in:

  • Het functioneren van de nieren
  • Het functioneren van de lever
  • Het functioneren van het maagdarmkanaal
  • Eventuele spierafwijkingen
  • Ontstekingswaarden
  • Tekort aan mineralen
  • Worminfecties

Indien er niet direct een diagnose vastgesteld kan worden kan de interpretatie van een volledig bloedbeeld een richting van diagnose geven voor de dierenarts, en dus ook meer informatie over de behandeling en prognose.

Voor een aantal specifieke bepalingen in het bloed (onder andere onderzoek naar Cushing/PPID en EMS) sturen wij het bloed naar een extern laboratorium.

© Slingeland Dierenartsen | Algemene Voorwaarden volg ons op: