Hobby varken

Preventieve gezondheidszorg bij hobbyvarkens:

Wij, als Slingeland Dierenartsen zien steeds vaker dat hobbyvarkens als huisdier gehouden worden. Daar zijn wat ons betreft wel een aantal opmerkingen bij te plaatsen. Uiteraard vinden ook wij het leuk als mensen gezellig 1 of meerdere varkens in of bij huis hebben rondlopen.

Ten eerste zijn er een aantal ziekten die van varken op mens over kunnen gaan, de zogenaamde zoönosen. Hieronder valt onder andere vlekziekte. Dit is een bacterie die ubiquitair (overal) voorkomt en aanleiding kan geven tot huidontstekingen, gewrichtsontstekingen en hartkleppenontsteking. Dit zowel bij uw varkentje, als bij uzelf. In de beginfase van de aandoening is hier met antibiotica wat aan te doen, maar veel beter is het om uw varken(s) preventief hiertegen te laten vaccineren. Een basisvaccinatie bestaat uit een tweevoudige enting met een tussentijd van 4 weken. Deze bescherming dient onderhouden te worden met een halfjaarlijkse hervaccinatie.

Spoelworm (Ascaris suum): 
de spoelworm van het varken kan ook bij de mens aanslaan. Feit is dat varkens met uitloop vaak besmet zijn. Ons advies is om mestonderzoek te doen op aanwezigheid van de eitjes van de spoelworm om de infectie uit te sluiten (of aan te tonen). Indien de infectie aangetoond wordt, is het van belang om gedurende langere tijd (maanden!) om de 6 weken te ontwormen, aangezien wormeieren (en de daaruit ontwikkelende wormlarven) vele jaren infectieus kunnen zijn in de omgeving. Door het consequent ontwormen van de varkens wordt hierdoor geleidelijk de infectie verwijderd uit de omgeving.

Voor verdere informatie over zoönosen verwijzen wij u ook graag naar de website van het rivm: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/Z/Ziek_door_dier waarop ook over andere aandoeningen informatie staat.