Kleine herkauwer

De behandeling van kleine herkauwers binnen onze praktijk varieert van de behandeling en begeleiding van professionele melkgeitenbedrijven tot de zorg voor de schapen in uw achtertuin.

Om onze kennis op peil te houden en op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen omtrent kleine herkauwers zijn we aangesloten bij het Kennisnetwerk Kleine Herkauwers van de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Actueel

Vaccinaties

Om uw schapen en geiten te beschermen tegen een aantal vervelende aandoeningen is het mogelijk om te vaccineren. Met name ’t Bloed en Zomerlongonsteking zijn snel verlopende ziektebeelden, waarbij sterfte van lammeren vaak het eerste symptoom is dat u waarneemt. Behandeling komt hierdoor in veel gevallen te laat.

Sinds 2010 is de vaccinatie tegen Q-koorts verplicht voor melkgeiten- en melkschapenhouders met meer dan 50 dieren. Ook bedrijven met een publieksfunctie, zoals kinderboerderijen, zorginstellingen en schaapskuddes zijn verplicht om hun dieren te laten vaccineren tegen Q-koorts.

  • Het Bloed (Clostridium)
  • Zomerlongonsteking (Pasteurella)
  • Q-koorts (Coxiella Burnetti)
  • Rotkreupel
  • Ecthyma (Zere bekjes)

Ontworming

Wanneer mensen aan een wormbesmetting denken, wordt al gauw aan diarree gedacht als belangrijkste symptoom. Dit is bij een aantal wormsoorten ook daadwerkelijk het geval, er zijn echter ook wormbesmettingen die geen diarree geven en toch erg schadelijk zijn voor schapen en geiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de rode lebmaagworm. Preventie door middel van omweiden, mestonderzoek en gericht ontwormen spelen hierbij een belangrijke rol.
In onderstaand document vindt u uitgebreide informatie over wormsoorten, resistentie, mestonderzoek en ontworming. Wormbestrijding is maatwerk en de aanpak verschilt per bedrijf, wij helpen u graag een plan van aanpak te maken voor uw dieren.

infobrief ontworming schaap

 

BedrijfsBehandelPlan

Sinds 2012 is het wettelijk verplicht in de rundvee-, varkens- en pluimveehouderij om een BedrijfsBehandelPlan (BBP) te hebben. Veehouders mogen in principe alleen antibiotica op voorraad hebben die volgens de huidige antibioticumregelgeving ‘eerste keus’ middelen zijn én die op het bedrijfsbehandelplan vermeld staan.
In de schapenhouderij wordt deze verplichting (nog) niet gehandhaafd, maar de verwachting is wel dat het hebben van en werken volgens een bedrijfsbehandelplan de komende jaren óók in de schapensector een verplichting wordt. Ondanks het feit dat een BBP voor schapen momenteel nog geen verplichting is, hebben wij voor schapenhouders toch een bedrijfsbehandelplan opgesteld.
Het BBP geeft een overzicht van enkele veel voorkomende aandoeningen bij schapen en lammeren, en hoe u deze het beste kunt behandelen. Dit helpt u om het juiste medicijn bij de juiste aandoening in te zetten.
Heeft u het huidige bedrijfsbehandelplan nog niet ontvangen of heeft u andere vragen? Neem gerust contact met ons op!

Begeleiding Melkgeitenbedrijven

Binnen onze praktijk hebben wij 2 dierenartsen die geregistreerd zijn als Geitendierenarts en voldoen aan de normen van ‘Kwaligeit’.