Neospora bij het rund en de burgerhond - Slingelanddierenartsen

Neospora bij het rund en de burgerhond

Neospora is een infectie bij runderen, veroorzaakt door de parasiet Neospora caninum en geeft bij het rund kans op verwerpen (opbreken/aborteren). Als een koe verwerpt is de kans groot dat het dier afgevoerd gaat worden vanwege onvoldoende melkproductie en/of niet meer drachtig willen worden, dus veehouders zullen proberen de infectie buiten de deur te houden. De schade op een besmet bedrijf kan namelijk oplopen tot duizenden Euro’s per jaar.

Een koe kan op 2 manieren besmet raken, zie onderstaande afbeelding: (© 2012, GD, Deventer)

De belangrijkste route is die van koe op kalf (bij koppels die reeds geïnfecteerd zijn).

Dit neemt niet weg dat de route via een besmette hond toch voor veel veehouders een risico vormt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de hond van de veehouder (door het vaak intensievere contact met de koeien) de allergrootste risicofactor is, maar de “burgerhond” is niet volledig uit te sluiten als risicofactor.

De kans op een besmetting is uiterst gering als mensen netjes hun hond aangelijnd uitlaten. Mocht er onverhoopt toch hondenpoep in een weiland belanden, dient voorafgaand de hond besmet te zijn geraakt (door het nuttigen van een verworpen kalf, vruchtwater of nageboorte) of door een besmetting vanuit het nest (vanuit de moederhond).

Het netjes verwijderen van de hondenpoep kan de kans op besmetting minimaliseren. Tevens wordt daarmee voorkomen dat de voeropname van de koeien geremd wordt (gras met hondenpoep smaakt nu eenmaal minder lekker).

Genieten van het buitengebied kan dus prima samen met uw hond, mits:

  • De hond aangelijnd is
  • Hondenpoep netjes opgeruimd wordt, zowel op plaatsen waar koeien kunnen lopen als op plaatsen waar gras staat dat gemaaid wordt (vers en ingekuild gras met de parasiet erin zijn ook besmettelijk).