Strengere eisen registratie voor paarden, ponys en ezels - Slingelanddierenartsen

Strengere eisen registratie voor paarden, ponys en ezels

wandor manen breed

Update 17 februari 2021:

Het is mogelijk om een UBN voor paardachtigen te registreren. Dit kunt u doen via mijnrvo.nl

Als u al een UBN heeft, is het nu mogelijk om de diersoort paardachtigen toe te voegen via mijnrvo.nl

Het is op dit moment nog niet mogelijk om de paardachtigen op het UBN aan te melden. De verwachting is dat dit vanaf 12 april 2021 mogelijk is.

 ——————————————————————————————————————————————————————————-

Omdat de regels rondom onderstaande op dit moment nog worden uitgewerkt, is het op dit moment nog niet mogelijk om al een UBN aan te vragen. Zo gauw dit mogelijk is, zullen we dit via Facebook en onze website laten weten.

Vanaf 21 april 2021 wordt de identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen in Nederland een stuk strenger. Dit betekent dat alle paardenhouders moeten registreren welke paarden op zijn of haar terrein worden gehouden. Dit gebeurt in een database die door de overheid wordt beheerd. Eisen rondom strengere I&R systemen zijn al vaker ter discussie gesteld, maar worden nu echt werkelijkheid.

Registratieplicht
De I&R van paardachtingen – waaronder ook pony’s, ezels en muilezels – is voor alle hobbymatig en professioneel gehouden paarden een Europese verplichting. Alle paarden (behalve veulens jonger dan 6 maanden) moeten over een paardenpaspoort en chip beschikken. Op dit moment wordt nog niet geregistreerd wie de houder of eigenaar van het paard is, maar per 21 april 2021 gaat dit veranderen en komt er een database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die gaat beheren welke paarden waar gehouden worden.

Inzicht en overzicht
Deze registratieplicht komt er niet zomaar, per 2021 treedt namelijk een nieuwe Europese Diergezondheidsverordening in werking en als onderdeel hiervan moeten alle paardenhouderijen in Nederland worden opgenomen in een door de overheid beheerde centrale database. Alle paarden die op deze houderijen staan, moeten hierin worden ingeschreven om inzicht te geven in het aantal paarden per locatie.

Een houderij kan zelfs een weiland zijn waar een paard langer dan dertig dagen wordt gehouden, dit hoeft niet aaneengesloten te zijn. Alle verantwoordelijkheid hiervoor rust op de schouders van de paardenhouder. Dit is belangrijk om in de toekomst een beter overzicht te hebben bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte zoals de Afrikaanse Paardenpest. Als ondernemer ben je vanaf dat moment dus verplicht een administratie van de aanwezige paarden op het bedrijf bij de RVO bij te houden. Voor paarden die tijdelijk niet op het bedrijf aanwezig zijn, dient een lokale administratie te worden bijgehouden.

Lokale administratie
In het online systeem van de RVO hoef je geen tijdelijke verplaatsingen bij te houden als een paard bijvoorbeeld op buitenrit gaat, buiten de deur traint, op wedstrijd gaat of minder dan 90 dagen op een dekstation staat. Je moet wel in je lokale administratie bijhouden als een paard langer dan 24uur niet op de locatie is of als een paard korter dan 30 dagen op jouw locatie verblijft. In het geval van een controle moet je kunnen verklaren waar alle paarden zich op dat moment bevinden. Deze administratie mag je in een systeem naar keuze bijhouden zoals een schrift, map, Word- of Excel-bestand.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Iedere paardenhouderij krijgt zijn eigen registratiesysteem waarin alle specificaties hiervan zoals de locatie, bedrijfsactiviteiten, faciliteiten, eventuele andere locaties zoals bijvoorbeeld weides en het aantal en soort paarden moeten worden geregistreerd. Dit is verplicht voor elke houderij of het nu om een bedrijfsmatige of hobbymatige paardenhouder gaat. Elk paard moet binnen twaalf maanden na de geboorte met uitzondering van wilde paarden in het systeem worden gezet.

Van elk paard moeten de volgende gegevens worden doorgegeven in het systeem:

  • chipnummer en –type
  • Paspoortnummer
  • Geslacht
  • Geboortedatum en –land
  • Datum uitgifte paspoort en uitgevende instantie
  • Daarnaast moet bij het verlies van een paspoort, het bezitten of aanvragen van een duplicaat of het overlijden van een paard dit gelijk doorgegeven worden inclusief de betreffende datum.

Bron: LTO