Vraag en antwoord over varkens

Bij Slingeland Dierenartsen zijn zes erkende varkensdierenartsen werkzaam. Onze dierenartsen hebben niet alleen specialistische kennis en ervaring op het terrein van de varkens bedrijfsdiergeneeskunde, maar doen ook voortdurend aan bijscholing en intercollegiale intervisie.

Binnen de wereld van de varkensdiergeneeskunde neemt Slingeland Dierenartsen een prominente plaats in, blijkens deelname aan (internationale) symposia, participatie in o.a. de “nationale veterinaire denktanks” en verzoeken tot consultancy buiten de eigen praktijk.

De erkende varkensdierenartsen van Slingeland Dierenartsen zijn:

  • Bart Wille
  • Frank van Hagen
  • Johan Mol
  • Sjaak Uiterwaal

Bedrijfsbezoek
Eenmaal per 4 weken is er een bedrijfsbezoek bij u door een vaste varkensdierenarts. Hierbij draagt Slingeland Dierenartsen zorg voor de verplichte klinische inspecties dierziekten en de verplichte bloedtaps op Aujeszky, SVD en/of Klassieke Varkenspest en Salmonella.

De varkenshouder mailt enkele werkdagen voor het geplande bedrijfsbezoek een “kopie voor begeleider” uit het Pigmanager-programma naar info@slingelanddierenartsen.nl, zodat de begeleidende dierenarts zich kan voorbereiden en eventuele analyses kan verrichten.

Vanzelfsprekend worden tijdens het bedrijfsbezoek ook alle lopende zaken, ziekten en problemen besproken. Zonodig wordt tijdens dit bezoek sectie verricht op probleem-representatieve varkens of probleemdieren / koppels bemonsterd. Periodiek vindt bespreking plaats van de technische resultaten uit het Pigmanager (Agrovision)-programma. De bespreking vindt bij voorkeur plaats samen met de andere adviseurs die op het bedrijf actief zijn, zoals de voervertegenwoordiger en/of de vertegenwoordiger van de fokkerijorganisatie.

Aanvullend onderzoek
Indien gewenst vindt er 1, 2 of meer malen per jaar een uitgebreid serologisch onderzoek plaats van alle diercategorieën om de algehele gezondheidsstatus van het bedrijf te monitoren. Vanzelfsprekend wordt er in geval van ziektes / problemen op ieder gewenst moment gericht bloedonderzoek gedaan.
Indien gewenst organiseert en begeleidt Slingeland Dierenartsen een slachtlijnonderzoek.
Indien gewenst kunnen er bedrijfsbezoeken afgelegd worden bij de afnemers of leveranciers van de biggen of de gelten. 

Bereikbaarheid
Slingeland Dierenartsen is altijd bereikbaar voor vragen en bestellingen. Indien op dat moment er geen varkensdierenarts bereikbaar is, dan neemt dezelfde dag één van deze dierenartsen nog contact met u op of brengt desgewenst een bezoek aan het bedrijf.